5 điều thú vị khi tới du lịch Châu Âu tại Barcelona

5 điều thu hút khách du lịch đến Barcelona

5 điều thu hút khách du lịch đến Barcelona Văn hóa: Nghệ thuật, văn hóa, khoa học và giải trí cùng hiện diện trong viện bảo tàng của Barcelona: xác ướp Ai Cập và các công trình nghệ thuật đương đại, tái thiết đầm lầy ngập mặn và những đồ may mặc định hình lịch sử...