Những cử chỉ cấm kỵ khi đi du lịch Châu Âu

Những cử chỉ cấm kỵ khi đi du lịch nước ngoài

Những cử chỉ cấm kỵ khi đi du lịch Châu Âu cùng nhiều nước khác. Chỉ cần một chút sơ xuất vô tình, bạn có thể khiến những người bạn mới ở nước ngoài phật lòng. Ở Brazil, cử chỉ này có ý nghĩa: "Anh có phải là thằng ngốc không". Đừng có cử chỉ này trước m...